στ. Bubulcus ibis (Ερωδιός ο βουκόλος ή Γελαδάρης)
51
εκ. Περαστικός επισκέπτης που έρχεται σε μικρούς αριθμούς κυρίως την
άνοιξη. Τον συναντάμε να περιφέρεται ανάμεσα στις αγελάδες στο Λιβάδι
Φασουρίου.
η.
ζ.
θ.
ζ. Ardea purpurea (Ερωδιός ο
πορφυρός)
79
εκ. Αρκετά συνήθης περαστικός
επισκέπτης, που έρχεται κυρίως την άνοιξη.
η. Egretta alba (Λευκοερωδιός ο
μέγας)
90
εκ. Το πιο σπάνιο είδος ερωδιού που
έρχεται στην Κύπρο. Απαντά τόσο ως
περαστικός όσο και ως χειμερινός επισκέπτης,
σε πολύ μικρούς αριθμούς.
Θ. Ardea cinerea. (Γκρίζος Ερωδιός)
91
εκ. Πολύ κοινός περαστικός αλλά και
χειμερινός επισκέπτης σε μεγάλους σχετικά, με
τα αλλά είδη ερωδιών, αριθμούς. Είναι ο πιο
μεγάλος ερωδιός που έρχεται στη Κύπρο.
Υπάρχουν καταγραφές ότι έχει φωλιάσει στο
παρελθόν.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
78