ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
(
ΜΕΡΟΣ Β) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΗΝΩΝ
(
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
……………………………………………………………………………..
1.
P
ODICIPEDIDAE
β.
α.
γ.
α. Podiceps nigricollis (Βουτηχτάρι)
β. Podiceps cristatus (Βουτηχτάρα)
48
εκ. Σκουφοβουτηχτάρα. Το πιο μεγάλο από την κατηγορία των βουτηχτάρων
που επισκέπτεται την Κύπρο. Περνά από το νησί σε μικρούς αριθμούς. Μερικά
πουλιά ξεχειμωνιάζουν σε υδατοφράκτες. .
γ. Tachybaptus ruficollis (Κωλοβούτης)
27
εκ. Μικρό βουτηχτάρι η νανοβουτηχτάρι. Το πιο μικρό και πιο κοινό από τα
βουτηχτάρια που επισκέπτονται τη Κύπρο. Πολύ κοινό υδρόβιο που είτε περνά είτε
ξεχειμωνιάζει στη Κύπρο ενώ αρκετά ζευγάρια γεννούν αν τα επίπεδα νερού είναι
ικανοποιητικά στους υγροτόπους.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
73