Η κύρια δραστηριότητα της Θηροφυλακής του Ταμείου Θήρας είναι η πάταξη της
λαθροθηρίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν καταγγελθεί 1142 υποθέσεις
λαθροθηρίας ενώ άλλες τόσες έχουν αποτραπεί χάρη στην επιμόρφωση που
προσφέρεται στους κυνηγούς από Λειτουργούς του Ταμείου Θήρας.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τόσο η περιστασιακή λαθροθηρία όσο και η
λαθροθηρία που γίνεται σε επαγγελματική βάση, έχουν μειωθεί σημαντικά. Δυστυχώς
όμως, έστω και σε μειωμένο βαθμό, η λαθροθηρία συνεχίζει να υπάρχει ως φαινόμενο
και να προκαλεί αρκετή ζημιά στην πανίδα του τόπου μας.
Φίλε κυνηγέ, εσύ που προσφέρεις από το εισόδημά σου για να χαίρεσαι το αγαπημένο
σου χόμπι και το περιβάλλον, μη γίνεσαι το θύμα κάποιων που θεωρούν τον εαυτό τους
πιο έξυπνο από εσένα. Βοηθώντας τη Θηροφυλακή να συλλάβει όσους παρανομούν,
βοηθάς τον ίδιο σου τον εαυτό, βοηθάς το περιβάλλον, εξασφαλίζεις κάτι καλύτερο για
τα παιδιά σου.
Περιγραφή Υπόπτου:
Όνομα: ……………………………………………..
Διεύθυνση: …………………………………………
Πόλη: ……………………………………………….
Ηλικία: ……………………………………………..
Περιγραφή οχήματος:
Μάρκα: …………………… Μοντέλο ……………… Αρ. Εγγ: …………
Χρώμα: ……………………………….
Άλλα χαρακτηριστικά: ……………………………………………………
Περιγραφή Λαθροθηρίας:
Τοποθεσία: …………………………………………
Πότε γίνεται: ……………………………………….
Τι ακριβώς συμβαίνει: ……………………………..
………………………………………………………
Τι λαθροκυνηγά: ……………………………………
Μπόρεσες ποτέ να δεις το θήραμα που έπιασε παράνομα;………………
Πού συνηθίζει να το αποθηκεύει: ……………………………………….
Άλλες, πρόσθετες πληροφορίες που νομίζετε ότι είναι
σημαντικές:………………………………………………………………
Δώσε ακριβείς πληροφορίες όπως πιο κάτω:
61