Κεφάλαιο 11
Φροντίδα και Διατήρηση
Θηρευμένων τηνών
και λαγού