Τα όσα αναφέραμε πιο πάνω, δεν είναι απόλυτα. Πολλά μπορούν να ειπωθούν και
πολλά μπορούν να γραφτούν για τις πληροφορίες που έχουμε ή ακόμα και για όσα
απλώς υπολογίζουμε πως συμβαίνουν όσον αφορά την ικανότητα του σκύλου να
εντοπίζει τη μυρωδιά του θηράματος. Αυτά που παραθέτουμε, δεν είναι παρά οι
βασικοί παράγοντες που επιδρούν άμεσα, και πολλοί από αυτούς είναι αστάθμητοι. Η
ικανότητα επομένως του σκύλου σας να εντοπίσει τη μυρωδιά του θηράματος,
εξαρτάται και από πολλούς αστάθμητους παράγοντες οι οποίοι δεν εξαρτώνται από
τις δυνατότητές του. Μαζί με αυτούς μπορούμε να υπολογίσουμε και τους
βαρομετρικούς παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τις δυνατότητες του σκύλου όσο
και τη συμπεριφορά του θηράματος.
Όσα αναφέραμε, είναι μόνο τα κύρια και βασικά σημεία, οι κατευθυντήριες γραμμές
για την πρώτη πληροφόρηση των νέων κυνηγών.
Πώς να δέσετε / περιορίσετε τον σκύλο σας.
Οι βασικοί κανόνες της σωστής συμπεριφοράς του κυνηγού επιβάλλουν να
περιορίσουμε την πιθανότητα να μας
δαγκώσει
ο
σκύλος
ενόσω
τον
περιποιούμαστε
όταν
αυτός
είναι
πληγωμένος ή χτυπημένος. Μην ξεχνάτε ότι
ακόμη και ο πιο πιστός σκύλος μπορεί, αν
είναι πληγωμένος, να επιτεθεί και να
δαγκώσει. Πρέπει να είμαστε πάντοτε
εφοδιασμένοι με ένα φίμωτρο. Σε
περίπτωση όμως που δεν έχουμε, μπορούμε
άνετα να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι
ρούχο το οποίο θα δέσουμε με τον σωστό
τρόπο. Βάζουμε το ρούχο (βλ. εικόνα 10.2)
κάτω από την κάτω σιαγόνα, το περνάμε
πάνω από τη μύτη και το δένουμε πίσω από
τα αυτιά του σκύλου έτσι ώστε να κρατάει
ενωμένες τις δύο σιαγόνες.
Εικ.10.6
Φίμωμα σκύλου
Φυσιολογική κατάσταση ενός σκύλου.
Σε περίπτωση που ο σκύλος σας χτυπηθεί και πληγωθεί, ως καλός κυνηγός, πρέπει να
γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα για να τον περιθάλψετε. Πρέπει για παράδειγμα
να ξέρετε πώς να ελέγχετε το σφυγμό, τη θερμοκρασία, την αναπνοή και να
γνωρίζετε ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα για κάθε περίπτωση. Αφού διαβάσετε
αυτή την ενότητα, καλό είναι να εξασκηθείτε λίγο για να αποκτήσετε κάποια πείρα.
Έτσι, εκτός από το ότι θα μάθετε καλύτερα κάποια πράγματα, θα αποκτήσετε και
εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.
Οι πληροφορίες που σας δίνουμε πιο κάτω θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θα σας δώσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να
ενεργήσετε σωστά μέχρις ότου μεταφέρετε τον σκύλο σας στον κτηνίατρο. Μεταξύ
άλλων, θα μάθετε τι πρέπει να περιέχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών για περίθαλψη
των σκύλων αλλά και τους τρόπους προληπτικής δράσης κατά τη διάρκεια του
κυνηγιού.
256