Πιθανό
Πρόβλημα
Συμπτώματα
Μέτρα για γρήγορη βοήθεια / θεραπεία
Κάταγμα (Σπάσιμο)
Πόνος, παραμόρφωση και
πιθανή αιμορραγία
Κρατήστε τα σημεία όπου υπήρξε σπάσιμο ακινητοποιημένα,
ελέγξετε την αιμορραγία και βοηθήστε να ξεπεραστεί το
πιθανό σοκ.
Εγκαύματα
Βαθμοί:
1
ου
κόκκινο δέρμα
2
ου
παρουσία φουσκαλών
στο δέρμα
3
ου
δέρμα σχεδόν
απανθρακωμένο
Ο πόνος από έγκαυμα πρώτου βαθμού και έγκαυμα
μικρότερο του δεύτερου βαθμού ανακουφίζεται αν δεν
εκθέτουμε τα εγκαύματα στον αέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με
τρεις τρόπους:
1.
βάλτε το άτομο μέσα σε κρύο νερό
2.
εφαρμόστε κομπρέσες
3.
καλύψετε με ένα λεπτό ρούχο ή ένα
αχρησιμοποίητο πλαστικό. Για τρίτου βαθμού εγκαύματα
καλύψετε με ένα καθαρό ρούχο. Σ’ αυτή την περίπτωση,
πιθανόν ο ασθενής να σταματήσει να αναπνέει. Να είσαι
έτοιμος να κάνεις τεχνητή αναπνοή.
Κοψίματα
Αιμορραγία
Τοποθετήστε καθαρό ρούχο πάνω από την πληγή. Για πιο
σοβαρές αιμορραγίες χρειάζεται να ασκηθεί πίεση στην πιο
κοντινή προς την πληγή αρτηρία, ενώ πρέπει να ανυψωθεί
ταυτόχρονα το τραυματισμένο άκρο.
Αντικείμενα στο μάτι,
το αυτί και τη μύτη.
Τοπική ενόχληση. Συνεχής
ροή δακρύων.
Μάτια:
Μην τρίψετε. Προσπαθήστε να αφαιρέσετε το
αντικείμενο με την άκρη ενός χαρτομάντιλου. Αν δεν τα
καταφέρετε και το αντικείμενο μετακινηθεί μέσα στο μάτι,
τότε καλύψτε και τα δύο μάτια.
Αυτιά και μύτη:
μην
προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε. Ζητήστε ιατρική φροντίδα
το συντομότερο δυνατό.
Σοκ
Χλόμιασμα, υγρό δέρμα,
ακανόνιστη αναπνοή,
γρήγοροι και αδύνατοι
παλμοί
Κρατήστε το άτομο ξαπλωμένο και διατηρήστε τη
θερμοκρασία του σώματος σε κανονικά επίπεδα. Μη δώσετε
υγρά αν το θύμα είναι αναίσθητο.
Ηλίαση
Πόνος, Κόκκινο δέρμα. Τα
σοβαρά ηλιακά εγκαύματα
συνοδεύονται περιστασιακά
από πυρετό και κλονισμό.
Τοποθετήστε κρύο νερό. Ο ασθενής δεν πρέπει να εκτεθεί
στον ήλιο μέχρι να θεραπευτεί πλήρως. Ζητήστε ιατρική
συμβουλή.
Αναισθησία
Το άτομο δε συνέρχεται και
δεν ανταποκρίνεται στα
εξωτερικά ερεθίσματα
Αντιμετώπιση του σοκ. Σε περίπτωση εμετού, γυρίστε το
κεφάλι του ασθενούς προς τη μια πλευρά. Μείνετε σε
εγρήγορση για να κάνετε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που
ο ασθενής σταματήσει να αναπνέει. Ποτέ μη δώσετε υγρά και
φαγητό σε ένα αναίσθητο άτομο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Ένας υπεύθυνος κυνηγός γνωρίζει πως το να θέλουμε να είμαστε αρεστοί στα
υπόλοιπα άτομα της ομάδας και να μην τους χαλάμε χατίρι, μας οδηγεί συνήθως σε
ενέργειες που δε συμβαδίζουν με τις αρχές του σωστού κυνηγού. Να ξέρετε, ότι οι
αληθινοί φίλοι μάς σέβονται όταν σε περίπτωση που δε συμφωνούμε με κάτι,
ξέρουμε να λέμε «όχι».
Η ανάμειξη του αλκοόλ με φάρμακα και ειδικά κατά την κυνηγετική εξόρμηση ή
κατά τη μετάβασή μας στον τόπο που θα κυνηγήσουμε, δυνατόν να προκαλέσει
τραυματισμό ή να επιφέρει το θάνατο. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε το αλκοόλ ή τα
φάρμακα να επηρεάζουν τη σκέψη και το μυαλό μας. Το κυνήγι είναι ένα άθλημα που
απολαμβάνουμε μόνο όταν ελέγχουμε τον εαυτό μας. Η επιτυχία μιας κυνηγετικής
εξόρμησης είναι αποτέλεσμα σοβαρής και υπεύθυνης συμπεριφοράς.
Συνοπτικός πίνακας Πρώτων βοηθειών
239