Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Η αλεπού είναι ενδημικό είδος και τη συναντούμε σε όλο το νησί, σε διάφορα
υψόμετρα. Τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες, θεωρήθηκε επιβλαβές είδος
και πολεμήθηκε έντονα. Πολλές επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν ότι έχει πολύ
μικρή επίδραση στους πληθυσμούς των θηρεύσιμων ζώων και την πτηνοτροφία, ενώ
είναι ωφέλιμο είδος για τη γεωργία αφού συμβάλλει στη μείωση των πληθυσμών των
επιβλαβών τρωκτικών και των ακρίδων.
ΛΑΓΟΣ (
Lepus europaeus
)
Ταξινόμηση:
Κλάση
:
Μammalia
Τάξη
:
Lagomorpha
Οικογένεια
:
Leporidae
Είδος
:
Lepus europaeus
Περιγραφή
:
Ο λαγός είναι θηλαστικό
μεσαίου μεγέθους (μήκος 50-
60
εκ, ύψος 20-30 εκ και βάρος
3-6
Kg). Παρουσιάζει έντονες
διαφορές στο μέγεθος και το
χρώμα του ανάλογα με την
περιοχή
εξάπλωσής
του.
Απαντά σε όλη την Ευρώπη,
τη Μ. Ασία, την Αραβία, τη Β.
Αφρική,
ενώ
έχει
απελευθερωθεί
στη
Β.
Αμερική, την Αυστραλία και
τη Ν. Ζηλανδία. Το χρώμα του
τριχώματός του είναι καστανόγκριζο στο πάνω μέρος του, ενώ ασπρίζει από κάτω και
είναι πιο κοντό στις νότιες περιοχές εξάπλωσής του. Το κεφάλι του είναι μεγάλο και
τα μάτια του βρίσκονται λοξά και πλαγίως του κεφαλιού του, γι’ αυτό και βλέπει
καλύτερα στο πλάι παρά μπροστά. Τα αυτιά του είναι μακριά, όρθια και πολύ
ευαίσθητα. Οι πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις του λαγού είναι η ακοή και η όσφρηση.
Βιότοπος
:
Απαντά σε ποικιλία οικοτόπων, από επίπεδες καλλιέργειες μέχρι ορεινές δασώδεις
περιοχές παρόλο που προτιμά θαμνότοπους ή αραιά δάση κοντά σε γεωργικές
εκτάσεις. Αποφεύγει τα πολύ ψηλά υψόμετρα και τις πολύ ψυχρές και υγρές
περιοχές.
173