Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου. Είναι προστατευόμενο είδος, αλλά παρά το το
γεγονός αυτό, πολλά πουλιά θανατώνονται και πολλές φωλιές καταστρέφονται από
ασυνείδητους. Αιτία γι’ αυτό είναι η λανθασμένη σύνδεση του πουλιού με
δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις. Αντιθέτως, το Ανθρωποπούλι είναι πολύ ωφέλιμο
πουλί αφού τρέφεται κυρίως με επιβλαβή τρωκτικά. Για το λόγο αυτό και με σκοπό
την αύξηση και την εξάπλωση του πληθυσμού του είδους αυτού έχουν τοποθετηθεί
πολλές τεχνητές φωλιές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, με την επέκταση του
οδικού δικτύου σε αγροτικές κυρίως περιοχές, πολλά Ανθρωποπούλια σκοτώνονται
από διερχόμενα αυτοκίνητα.
ΠΕΡΔΙΚΑ (
Alectoris chukar)
Κοινή ονομασία: Πέρδικα
Ταξινόμηση:
Κλάση: Aves (Πτηνά)
Τάξη: Galliformes (Ορνιθόμορφα)
Οικογένεια: Phasianidae (Φασιανίδες)
Είδος:
Alectoris chukar
Περιγραφή:
Είναι το πιο γνωστό θηραματικό είδος πουλιού
στην Κύπρο. Το πάνω μέρος του σώματός του
και το στήθος του έχουν γκριζοκαφετί
χρωματισμό ενώ το κάτω μέρος έχει πιο ανοιχτό
καφετί χρώμα. Τα πλευρά του καλύπτονται με
κάθετες μαύρες και άσπρες εναλλασσόμενες
λωρίδες. Ο λάρυγγάς του είναι άσπρος και
περιβάλλεται από μια μαύρη λωρίδα, η οποία
περνά από το μάτι και καταλήγει πάνω από το
ράμφος του. Το ράμφος, ο οφθαλμικός δακτύλιος
και τα πόδια του είναι κόκκινα. Το αρσενικό
είναι λίγο πιο εύσωμο από το θηλυκό, αλλά
παρόμοιο στην εμφάνιση.
Μήκος: 32-35 εκ.
Βιότοπος:
Συχνάζει σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές, βραχώδεις περιοχές με θαμνώδη
βλάστηση αλλά και σε αραιά δάση. Την περίοδο του καλοκαιριού μέχρι το χειμώνα,
κινείται σε αγέλες. Ζευγαρώνουν στο τέλος του χειμώνα και αρχίζουν να φτιάχνουν
φωλιές.
Διατροφή:
Τρέφεται με σπόρους, χόρτα, καρπούς και έντομα.
M.Antoniou
163