(
ΜΕΡΟΣ Ε) ΤΑ ΚΥΡΙΟTΕΡΑ ΕΙΔΗ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
…………………………………………………………………………………………..
ΓΥΠΑΣ (
Gyps fulvus
)
Κοινή ονομασία: Γύπας, Όρνιο, Γιούπας
Ταξινόμηση:
Κλάση: Aves (Πτηνά)
Τάξη: Accipitriformes (Ιερακόμορφα)
Οικογένεια: Accipitridae (Ιερακίδες)
Είδος:
Gyps fulvus
Περιγραφή:
Είναι το πιο μεγάλο από τα πουλιά που μένουν
μόνιμα στην Κύπρο. Έχει φτέρωμα σε ανοιχτό καφέ
χρώμα ενώ τα άκρα των φτερούγων και της ουράς
του είναι μαύρα. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το
λευκό χνούδι που καλύπτει το κεφάλι και το μακρύ
λαιμό του. Ο μακρύς λαιμός του τον βοηθά να
βυθίζει εύκολα το κεφάλι του μέσα στα εντόσθια των
νεκρών ζώων με τα οποία τρέφεται. Τα ώριμα πουλιά
έχουν άσπρη τραχηλιά στη βάση του λαιμού τους, ενώ στα νεαρά πουλιά η τραχηλιά
είναι χρώματος καφέ. Τα αρσενικά και τα θηλυκά είναι παρόμοια στην εμφάνιση.
Μήκος: 95-110 εκ.
Βιότοπος:
Συχνάζει κυρίως σε ανοιχτές περιοχές, σε πεδιάδες αλλά και σε βραχώδεις ή ορεινές
περιοχές και γενικά όπου υπάρχει πιθανότητα να βρει την τροφή του.
Διατροφή:
Τρέφεται αποκλειστικά με πτώματα νεκρών ζώων και προκειμένου να ψάξει για την
τροφή του πετά σε μεγάλες αποστάσεις. Ο ρόλος του γύπα καθώς και των άλλων
πτωματοφάγων ζώων είναι σημαντικός για το λόγο ότι «καθαρίζει» τις γύρω περιοχές
από τα νεκρά ζώα. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί το περιβάλλον καθαρό και έμμεσα
εμποδίζει την πιθανή ανάπτυξη μολυσματικών ασθενειών.
Αναπαραγωγή:
Φωλιάζει κατά αποικίες σε απότομους γκρεμούς την περίοδο από τον Ιανουάριο
μέχρι τον Μάρτιο. Ο γύπας γεννά ένα μόνο άσπρο αυγό, το οποίο επωάζουν και οι
δύο γονείς για 48-54 μέρες περίπου. Οι νεοσσοί παραμένουν στη φωλιά 110-115
μέρες περίπου. Γίνονται ανεξάρτητοι μερικές βδομάδες μετά την εγκατάλειψη της
φωλιάς τους. Τα νεαρά πουλιά ωριμάζουν σε ηλικία 5-6 ετών.
Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου αλλά κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Απαντά σε
πολλές περιοχές, κυρίως στους γκρεμούς της Επισκοπής Λεμεσού όπου φωλιάζει,
στους γκρεμούς του Αγίου Ιωάννη Πάφου αλλά και στα δάση Πάφου και Τροόδους
όπου υπάρχουν πηγές. Παλαιότερα, υπήρχαν αρκετοί γύπες στην Κύπρο, τα
τελευταία όμως χρόνια ο πληθυσμός τους μειώθηκε δραματικά, κι αυτό λόγω της
δηλητηρίασής τους από δολώματα που εσφαλμένα χρησιμοποιήθηκαν για την
M.Antoniou
151