Κεφάλαιο 5 (Μέρος Ε)
Τα κυριότερα είδη
Άγριας Ζωής
ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΗ ΠΑΠΙΑ (Anas platyrhynchos)
Κοινή ονομασία: Πρασινοκέφαλη πάπια, Αρκοπαπίρα
Κανναούρα, Πελεζικκάς
Ταξινόμηση:
Κλάση: Aves (Πτηνά)
Τάξη: Anseriformes
Είδος: Anas platyrhynchos
Περιγραφή:
Είναι πάπια μεγάλου μεγέθους. Το αρσενικό έχει πράσινο
κεφάλι και σε αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται η κοινή
ονομασία του είδους. Το στήθος του έχει σκούρο καφετί
χρωματισμό που χωρίζεται από τον πράσινο λαιμό του με
έναν άσπρο δακτύλιο. Το ράμφος του είναι κίτρινο και τα
πόδια του είναι χρώματος πορτοκαλί. Το θηλυκό έχει γενικά
καστανωπό χρωματισμό και πρασινόγκριζο ράμφος.
Μήκος: 50-60 cm.
Βιότοπος:
Συχνάζει σε βάλτους, υδατοφράκτες, λίμνες, ποταμούς και
δεξαμενές.
Αναπαραγωγή:
Φωλιάζει την περίοδο Απριλίου-Μαΐου. Κατασκευάζει
φωλιά στο έδαφος, μέσα σε πυκνή βλάστηση κοντά σε
νερό. Γεννά 10 πρασινωπά αυγά. Η επώαση διαρκεί γύρω
στις 22-28 μέρες. Τα νεαρά μπορούν να πετάξουν 2
μήνες, περίπου, μετά την εκκόλαψή τους.
Κατάσταση και εξάπλωση στην Κύπρο:
Είναι χειμερινός επισκέπτης της Κύπρου, μερικά όμως
πουλιά μένουν εδώ και φωλιάζουν. Η δημιουργία