α. Falco vespertinus (Μαυροσιάχινο)
30
εκ. Κοτσινοπόδαρο φαλκόνι. Συνήθης περαστικός επισκέπτης που έρχεται
κυρίως το φθινόπωρο. Το βλέπουμε κατά δεκάδες πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σε
παραλιακές κυρίως περιοχές. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με μεγάλα έντομα και
μικρές σαύρες.
β.
γ.
α.
γ.
δ.
M.Antoniou
M.A
M.A
M.A
46
.
F
ALCONIDAE
133