δ.
ε.
στ.
δ. Acrocephalus arundinaceus (Ακροκέφαλος ο τσιχλόμορφος)
ε. Sylvia atricapilla (Αμπελοπούλι)
14
εκ. Πολύ συνήθης περαστικός επισκέπτης. Αρκετά πούλια ξεχειμωνιάζουν στην
Κύπρο. Κάποια ζευγάρια κάποτε μένουν και φωλιάζουν.
στ. Sylvia melanothorax (Τρυπομάζης ή Τρυποράσιης)
13.5
εκ. Ενδημικό είδος, φωλιάζει δηλαδή μόνο στην Κύπρο. Συχνάζει σε πεδινές
και ημιορεινές περιοχές με πυκνή, χαμηλή βλάστηση. Φωλιάζει σε ακανθώδεις
θάμνους.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
127