γ. Passer domesticus
(
Σπουργίτης ή Στρούθος)
14.5
εκ. Το πιο σύνηθες είδος πουλιού στην Κύπρο που απαντά σε όλες τις περιοχές.
Απαντά σε μεγαλύτερες πυκνότητες κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς και
καλλιέργειες.
δ. Passer
(
θηλυκό, με παρόμοιο χρωματισμό και στα τρία πιο πάνω είδη)
39.
F
RINGILLIDAE β.
α.
γ.
α. Loxia curvirostra
(
Σταυρομύτης)
16.5
εκ. Μόνιμος κάτοικος, τοπικά συνήθης σε
μεγάλο υψόμετρο. Τρέφεται με πινόλια
(
κουκουνάρια, καρπός του πεύκου) γι’ αυτό και
φωλιάζει σχετικά νωρίς για να μπορεί να θρέψει τους
νεοσσούς του με τα ώριμα πινόλια.
β. Carduelis carduelis
(
Σγαρτίλι ή Καρδερίνα)
12
εκ. Πολύ συνήθης μόνιμος κάτοικος της Κύπρου
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά χρώματα.
γ. Carduelis cannabina
(
Κοτσιηνάρα ή Τσακροσγάρτιλο)
13.5
εκ. Συνήθης μόνιμος κάτοικος ενώ εμφανίζεται
και ως μεταναστευτικό είδος
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
117