17
εκ. Σκορταλλός η τσούρουλλος. Συνήθης μόνιμος κάτοικος σε πεδινές και
ημιορεινές ανοικτές περιοχές.
β.
β. Lullula arborea. ( Τρασιηλουα).
15
εκ. Σχετικά κοινός μόνιμος κάτοικος αλλά και χειμερινός επισκέπτης. Το
καλοκαίρι φωλιάζει σε ορεινές περιοχές ενώ το χειμώνα απαντάται σε πεδινές κυρίως
περιοχές.
γ.
γ. Alauda arvensis. (Τρασιήλα χειμωνιάτικη).
18
εκ. Πολύ κοινός χειμερινός επισκέπτης που έρχεται κοπαδιαστά σε μεγάλους
αριθμούς κατακλύζοντας σε πεδινές καλλιεργημένες περιοχές. Είδος που μειώνεται
σε όλη την Ευρώπη.
M.Antoniou
M.Antoniou
107